Bel me terug
Bel me terug

Laat uw telefoonnummer achter, en wij bellen u terug.

Energieomlaag.nl

Voor eerlijk en onafhankelijk advies!

Energie besparen en efficiënter produceren

Voor industriële processen kunnen wij het verschil maken. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om restwarmte uit processen te benutten. Soms kan deze restwarmte direct worden benut voor het betreffende proces en soms kan dit worden gebruikt voor andere processen en/of gebouwinstallaties.

Hieronder treft u een aantal voorbeelden van industriële gebouwen en processen waarbij wij betrokken zijn geweest om besparing te realiseren en de efficiëntie te verhogen.

Toepassen van waterverwarming in plaats van elektrische verwarming bij industriële reinigingsmachines.

Voor een bedrijf dat industriële reinigingsmachines produceert hebben wij de reinigingsvoorziening geoptimaliseerd en de benodigde warmtewisselaar berekend.

Het resultaat is een energiezuiniger reinigingsproces.

Hergebruik van proceswarmte in een bakkerij

Voor een grote industriële bakkerij hebben wij diverse besparende maatregelen in kaart gebracht en geïmplementeerd in de voorzieningen van een nieuwe broodlijn.

De volgende maatregelen zijn uitgewerkt en toegepast:

  • Warmteterugwinning uit de rookgasafvoer van de thermische olieketel. Deze restwarmte wordt hergebruikt om het reinigingswater voor de broodblikken voor te verwarmen

  • Voorziening om het warmte uit het af te voeren warme reinigingswater te hergebruiken

  • Warmte die vrijkomt bij de koeling van de persluchtvoorzieningen wordt hergebruikt voor het verwarmen van de warmwaterbereiding


Industriële koudebrugberekening

Een koudebrug is een deel van de buitenschil (een gevel, dak of vloer) van een gebouw, waar de isolatielaag doorbroken is, of waar om een andere reden de thermische weerstand lager is dan de warmteweerstand van de rest van de constructie. Een koudebrug verlaagt de isolatiewaarde (of omgekeerd; verhoogt het energiegebruik) van een gebouw en het vergroot de kans op condensatie/schimmelvorming.

Bij fabriekshallen is condensatie ongewenst omdat het invloed kan hebben op het (productie)proces en dus een ongewenst situatie is. Met onze 2D koudebrug berekeningssoftware kunnen wij op basis van een bouwkundig detail inzichtelijk maken of er ongunstige koudebruggen zijn. Op basis hiervan geven wij advies met welke maatregelen deze verbeterd kunnen worden.


Industriële gebouwen duurzaam bouwen

Naast energie besparen tijdens industriële processen, kan er in sommige situaties bespaard worden op energiezuinige maatregelen, zonder dat het ten koste gaat van het energiegebruik. Dubbel winst!

Hoe werkt het? Dit kan bijvoorbeeld bij het toepassen van vloerisolatie. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) omvat voorschriften voor vloerisolatie (bij verwarmde ruimten). Om aan die voorschriften te voldoen mag er gebruik gemaakt worden van gelijkwaardige oplossingen mits aangetoond kan worden hoe aan de eisen wordt voldaan.

Bij het voorbeeld van vloerisolatie gaan we op zoek naar hoeveel vloerisolatiemateriaal er nodig is om aan de eis te voldoen. Dit geldt alleen voor vloeren die rechtstreeks op de bodem gelegd worden. Middels de isolatiewaarde van de bodem (bepaald via door derden verricht geotechnisch onderzoek, alsmede de grondsamenstellingskaart) berekenen wij de isolerende werking van de ondergelegen grond. Ook wordt hierbij rekening gehouden met het randeffect van het gebouw. Er wordt in ieder geval aan de rand van het gebouw een strook isolatie toegepast.

Om de gelijkwaardigheid aan te tonen maken we 2 warmteverliesberekeningen; 1 met vloerisolatie van het gehele gebouw en 1 met gedeeltelijke vloerisolatie en rekening houdend met de grondsamenstelling.

Stel uw vraag

Offerte aanvraag energieomlaag.nl

Versturen