Bel me terug
Bel me terug

Laat uw telefoonnummer achter, en wij bellen u terug.

Energieomlaag.nl

Voor eerlijk en onafhankelijk advies!

Afstemming capaciteit warmtepomp

Hoe bepaal je de capaciteit van een warmtepomp? Dit is de meest niet-gestelde vraag. Toch is het belangrijk om te weten dat een goede afstemming van de capaciteit van een warmtepomp en de warmtebehoefte van een gebouw (woning) cruciaal is. Dus ga aan de slag om dit aan de weet te komen.

Een goede afstemming van vraag en aanbod is bij warmtepomptechniek belangrijk

Eigenlijk geldt voor elke vorm van opwekking dat een juiste afstemming van de (maximale) warmtebehoefte en maximaal beschikbare capaciteit belangrijk is. Toch is er wel enig verschil tussen traditionele gasgestookte opwekking en warmtepomptechniek. Zo is bij gastechniek het vermogen meestal ruimschoots aanwezig. Bij gasgestookte toestellen is een aantal kW meer meestal geen probleem en gaat dit gepaard met geringe meerkosten. Bij woningbouw geldt dit zeker waarbij de capaciteit van een combi gaswandtoestel (=toestel dat gebruikt wordt voor CV en warmwater) waarbij het toestel meestal wordt geselecteerd op basis van het gewenste warmwatercomfort. De hiervoor benodigde capaciteit is in de meeste gevallen (veel) groter dan de maximale warmtebehoefte voor verwarming. Er is dus ruime overcapaciteit aanwezig.

Warmtepomptechniek 

Bij (volledige) warmtepomptechniek het van belang het maximale vermogen gelijk te houden aan het maximale warmteverlies wat met een nauwkeurige warmteverliesberekening is bepaald. Een te groot vermogen gaat ten koste van het rendement doordat het toestel vaker staat te pendelen. Met een voldoende groot buffervat in het systeem en/of het toepassen van inverter-technologie is het pendelen ook grotendeels te ondervangen. Maar los van het rendement en de werking is elke kW aan warmtepomptechniek ca € 500- 1000,- méér aan investering. Dus een opgesteld vermogen van 12 kW zal ca € 2.000 tot € 4.000,- extra kosten met zich mee brengen.

Nadelen lager beschikbaar vermogen 

Voor warmtepompsystemen die tevens de warmte voor de warmwaterbereiding verzorgen is het lager beschikbaar vermogen een belangrijk gegeven voor de selectie van de warmwatervoorziening. In tegenstelling tot gastechniek waar een groot (extra) vermogen beschikbaar is, is dit bij warmtepomptechniek niet het geval. Om die reden is het dus noodzakelijk een warmwaterbuffer toe te passen (boiler) met voldoend inhoud, zodat er voldoende warmwater beschikbaar is. Als de warmwatervoorraad uit de boiler is boiler is gebruikt zal het meerder uren duren voordat er weer voldoende voorraad is. Een rekenvoorbeeld: Een warmtepompsysteem heeft een vermogen van 8 kW en verwarmt een boiler van 180 ltr tot 55°C. Bij een warmwatergebruik bij douchen van 8 ltr/min van 55°C en totaal 23 minuten douchen (bijv. 2 personen in de ochtend) is de boiler vrijwel leeg. Bij een warmtepompvermogen van 8 kW duurt het vervolgens ruim 1 uur en 20 minuten voordat deze boiler weer op temperatuur is. Dus een 3e persoon zal in dat geval moeten wachten. Een groter boilervolume van bijvoorbeeld 300 ltr of meer kan hiervoor de oplossing zijn.

Stel uw vraag

Offerte aanvraag energieomlaag.nl

Versturen