Bel me terug
Bel me terug

Laat uw telefoonnummer achter, en wij bellen u terug.

Energieomlaag.nl

Voor eerlijk en onafhankelijk advies!

BENG en EPG

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning is het noodzakelijk dat de energieprestatie van het gebouw in kaart wordt gebracht. De hiervoor benodigde EPG berekening wordt ook wel BENG berekening genoemd.

BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen)

Als u een nieuw bedrijfsgebouw, kantoor of woning wilt (laten) bouwen heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Vanaf 1 januari 2021 moet deze vergunning voldoen aan de eisen van BENG.

BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen en is gebaseerd op de afspraken uit het Nederlandse Energieakkoord welke weer uit de Europese richtlijn EPBD voortvloeien. De afspraken omvatten dus dat alle nieuwbouw; zowel woning als utiliteitsgebouw vanaf 1 januari 2021 “Bijna energieneutraal” moeten zijn.

De BENG eisen zijn een aanscherping van de voormalige EPC-eisen. De Energieprestatiecoëfficiënt drukt de energetische prestatie van een gebouw uit, het gebouwgebonden energiegebruik. Dat is de energie die nodig is voor het verwarmen of koelen van het gebouw, de ventilatie-inrichting, warmwatervoorziening en verlichting. Waar bij EPC puur om de getallen draait, gaat BENG verder met inzichtelijk maken hoe goed de energieprestatie van het gebouw is.

De nieuwe bepalingsmethode (NTA 8800)  voor een BENG berekening is gebaseerd op 3 energieprestatie indicatoren*:

BENG-indicator EP1: Energiebehoefte

  • De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft, uitgedrukt in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar.

BENG-indicator EP2: Primair energiegebruik

  • De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 die nodig is voor verwarming, koeling, warm tapwater en installaties voor netstroom.

BENG-indicator EP3: Aandeel hernieuwbare energie

  • Het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Voorbeelden zijn: Zonnepanelen, zonneboiler, bodemenergie, omgevingswarmte en biomassa.

*De indicatoren hebben alleen betrekking op gebouw-gebonden energiestromen hierbij wordt voor verlichting bij woningbouw een standaard gebruik per m2 gebruiksoppervlak gehanteerd.

Bovenstaande indicatoren zijn gebaseerd op de Trias Energetica, een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken. Belangrijkste kern van deze strategie ten opzichte van de EPC is dat deze strategie erop gericht is om in eerste instantie energiebehoefte beperkende maatregelen te nemen. Vervolgens wordt er maximaal ingezet op hernieuwbare energie en het gebruik van fossiele energie zo laag mogelijk te houden. In de praktijk is het dus slimmer en duurzamer om eerst de energiebehoefte te beperken met bijvoorbeeld goede isolatie (dak, vloer ramen of gevel), dan te compenseren installaties en zonnepanelen.

Met de juiste energiebesparende maatregelen wordt het resultaat van deze BENG berekening gunstiger en wordt niet alleen voldaan aan de vergunningsvoorwaarden, maar resulteert straks ook een laag energiegebruik.

Wij zijn volledig gecertificeerd en volgen jaarlijks bijscholing om “up to date” te blijven met de actuele norm. Informeer naar de mogelijkheden of vraag hieronder een offerte aan. 

Wij kunnen ook andere berekeningen leveren voor de vergunningaanvragen; kijk dan eens op onze Installatie Management site.

Specifieke vragen? Aarzel dan niet om ons te bellen op 0226-450025

Stel uw vraag

Offerte aanvraag energieomlaag.nl

Versturen